Bepaal het transformatie-potentieel van jouw bedrijf met de F3-technologiescan

Printervriendelijke versieSend by email

Stelt u zich soms de vraag of u nieuwe technologieën voldoende opvolgt en vergelijkt met de huidige gebruikte technologie? En of u een klantvraag gemakkelijk en snel kan omzetten in een productieorder met concrete, uitvoerbare operaties op de werkvloer?

Eerste onontbeerlijke stap bij transformatie
Aan de hand van enkele vragen komt u te weten hoe ver u reeds gevorderd bent in uw transformatie en hoe ver u nog verwijderd bent van de Voedingsfabriek van de Toekomst. Het is de eerste – onontbeerlijke – stap bij het transformeren naar een Voedingsfabriek van de Toekomst.  Het geeft uw bedrijf een nieuw denkkader om naar de huidige werking te kijken, zodat in de toekomst duidelijke stappen kunnen genomen worden naar de toekomstige werking.

De scan start met enkele vragen rond de strategische prioriteiten van uw bedrijf. Vervolgens worden per transformatie een aantal stellingen voorgelegd die u een score kan geven tussen 1 en 5 op vlak van huidige en toekomstige belangrijkheid. Om dit te kaderen zijn er per transformatie korte aanvullende vragen.

Evaluatie door experts
De ingevulde scan wordt door een team van experts geanalyseerd. Vervolgens wordt in een diepgaand interview bij u in het bedrijf, ingezoomd op de verschillende opportuniteiten en mogelijke oplossingspistes voor uw bedrijf. We bepalen samen met u de prioriteiten om een snelle en efficiënte transformatie te verwezenlijken.
Met de resultaten van alle uitgevoerde scans kan op het einde van de rit het technologisch potentieel van de volledige voedings- en technologiesector in kaart gebracht worden. Zo kan u zich vergelijken met het technologisch potentieel van de volledige sector.
De ingevulde gegevens in deze technologiescan blijven volledig confidentieel binnen het F3-project.

Reeds tientallen bedrijven vulden deze scan in
Wil u deze technologiescan ook ontvangen en invullen, neem dan contact op met Lieselotte Geerts via lieselotte.geerts@flandersfood.com of vul hem zelf in op 
http://f-3.technologiescan.be/voedingsbedrijf

Bronnen:
Deze technologiescan is opgesteld door Flanders' FOOD, Sirris en Agoria en is gebaseerd op de 'Fabriek van de toekomst'-scan, die is opgesteld in het kader van het MadeDifferent-actieplan.