Verslag 1ste Klankbordgroep

Printervriendelijke versieSend by email

Op de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep mochten we 70 geïnteresseerde bedrijven uit zowel de voedings- als de technologische sector verwelkomen om mee te komen brainstormen over de te volgen aanpak door de partners van het F3-project om zo de best mogelijke resultaten bij het transformeren van de voedingssector te garanderen.

Na de verwelkoming werd van start gegaan met een toelichting vanuit Agentschap Ondernemen over de doelstellingen van het Nieuw Industrieel Ondernemen. Nadien werden de doelstellingen van het F3-project en de verwachtingen naar de deelnemers aan de klankbordgroep uiteengezet. Na een korte introductie ivm de aanpak van de brainstorm konden de deelnemers aansluiten bij een van de 3 thema´s nl. World Class Production, Digital Factory of Smart Production.

Klankbordgroep

Alvorens het brainstormen echt van start ging werd er in elke deelgroep een korte presentatie gegeven over de inhoud, aanpak en doelstellingen binnen elk thema. Daarna werd gedurende een 2-tal uren nagedacht over waar men de voedingssector binnen 2 jaar zag, wat de mogelijke belemmeringen daar toe waren en wat er nodig was om daar te geraken. Afgesloten werd met te zien hoe F3 hieraan kon bijdragen en hoe F3 de belemmerende drempels kon weghalen.

Tot slot werden in plenum de belangrijkste besluiten van de 3 brainstorms voorgesteld.

Algemeen kunnen we besluiten dat de voorgestelde aanpak van F3 voor het grootste gedeelte werd onderschreven. F3 moet vooral inzetten op het laten kennismaken van voedingsbedrijven met nieuwe technologieën dmv artikels, bedrijfsbezoeken, concrete cases, factsheets, demo´s. Verder kwam ook sterk naar voor dat voedingsbedrijven zeker willen investeren in nieuwe technologieën als ze zicht hebben op ROI, haalbaarheid, vereisten. Daarvoor hebben ze nood aan individuele begeleiding en advies bij het opstellen van een strategische visie, een transformatieplan, een implementatieplan en hulp bij het opstellen van de vereisten en bij de aanschaf van de nieuwe technologieën.

Een belangrijk punt waar F3 de nodige aandacht dient aan te besteden is rekening houden met de specifieke vereisten voor de diverse subsectoren binnen de voedingssector. Er werd voorgesteld om na te gaan of er hiervoor samengewerkt kan worden met de subsectorfederaties om zo deze doelgroepen te kunnen bereiken.

F3 neemt deze besluiten uit de klankbordgroep mee in de planning van de toekomstige activiteiten. Op de volgende bijeenkomst van de klankbordgroep zal hierover teruggekoppeld worden en eventueel bijgestuurd worden. De partners van F3 bedanken alle deelnemers aan de eerste klankbordgroep voor hun inbreng en open geest om hun ideeën onderling te delen.