cobot

Is uw volgende medewerker een cobot?

Omwille van de vele voordelen is het gebruik van industriële robots is al enige tijd ingeburgerd in hightech sectoren, zoals de automobielsector. De nadelen waren tot nog toe de reden waarom ze minder gekend waren in andere sectoren, zoals de voeding. Met de opkomst van cobots kan hierin verandering komen.

Factsheets Smart Production

In de factsheets kan je een introductie vinden van technologieën die helpen bij het opzetten van een slimme productie.
Inhoud syndiceren