hyperspectrale camera

Versheid van vis door de ogen van een kreeft

Bepaalde kreeftsoorten zijn gezegend met een paar hyperspectrale ogen waarmee ze zowel in het zichtbare als infrarood-licht kunnen zien. Excellent om prooien of vijanden op te sporen. Geen wonder dus dat met hyperspectrale camera’s de versheid van vis bepaald kan worden. Maar hoe doet men dat het efficiëntst en kosten-effectiefst? Met een CCD, CMOS of InGaAs camera?

Een hyperspectrale kijk op online kwaliteitscontrole - een case study op tomaat!

Automatische controlesystemen spelen een belangrijke rol in de kwaliteitsmonitoring. Camerasystemen worden al frequent ingezet voor de controle van uitwendige kwaliteitsparameters zoals grootte, vorm, kleur... .

Beeldspectroscopie aan videosnelheid

Spectroscopie is een methode om een product aan de hand van een spectrum te analyseren. Klassiek gebeurt dit via een puntmeting. Bij digitale beeldspectroscopie wordt echter elke pixel gemeten, wat krachtigere kwaliteitsanalyses mogelijk maakt.

Hoe vreemd is een vreemd voorwerp?

Wanneer een vreemd voorwerp wordt aangetroffen in een voedingsmiddel dan is het belangrijk om de oorsprong ervan te achterhalen. De vraag die daarbij als eerste rijst is: komt het van de producent of niet? In deze problematiek biedt hyperspectrale beeldverwerking mogelijkheden. De technologie laat niet enkel toe om tijdens het productieproces de meest uiteenlopende vreemde voorwerpen te detecteren, maar kan ook bijdragen om hun herkomst in kaart te brengen en zo kritische punten in de productielijn bloot te leggen.
Inhoud syndiceren