biosensor

Basisprincipe

Een biologisch doel of target wordt herkend door een biologische receptor. De herkenning gebeurt volgens een sleutel-slot principe: complementaire biologische structuren gaan op microschaal een verbinding aan. Deze binding veroorzaakt een verandering in de elektrische, chemische of optische eigenschappen van de biosensor. De biologische receptor is aangebracht op een transducer, een materiaal dat deze veranderingen omzet in een herkenningssignaal, dat via aangesloten meetapparatuur wordt uitgelezen.

 

Biosensoren detecteren allergenen, toxines en DNA van micro-organismen op de productiesite

Productielijnen laten een steeds snellere en efficiëntere productie van levensmiddelen toe.  Bijgevolg wordt ook van kwaliteitscontroles verwacht dat ze sneller en accurater verlopen.  Interessant in dit verband is dat een nieuwe generatie biosensoren zich aandient voor het opsporen van allergenen, toxines en DNA van micro-organismen op productiesites.  Momenteel staat er zelfs een prototype ter beschikking van Vlaamse voedingsbedrijven. 

Links

www.biosensors.be  Onderzoeksgroep biosensoren KULeuven
www.imo.uhasselt.be/biosensors  Onderzoeksgroep biosensoren UHasselt

Aptasensor voor de detectie van pindanootallergenen in voeding

Inname van bepaalde voedingsmiddelen kan bij een aanzienlijk deel van de menselijke populatie aanleiding geven tot allergische reacties met milde tot fatale reacties tot gevolg. In de queeste naar een snelle en betrouwbare detectiemethode brengen biosensoren misschien een oplossing.

Wat kunnen we verwachten van biosensoren?

Biosensoren hebben meestal een medische bijklank. Stilaan maken ze ook hun opmars in de voedingsindustrie. Wim Laureyn, die het thema al aankaartte tijdens de Flanders' FOOD Technology Day op 8 november 2006, en Kristien Bonroy, beide Senior Scientists bij IMEC, geven een voorsmaakje van wat we kunnen verwachten.
Inhoud syndiceren