spectroscopie

Monitoren kwaliteit frituurolie

Degradatie van frituurolie is het gevolg van het continu en het herhaaldelijk opwarmen van de olie waarbij tal van chemische verbindingen, waaronder ook heel wat vluchtige componenten, vrijkomen die een negatief effect hebben op de smaak en de nutritionele waarde van de gefrituurde producten. In een aantal studies wordt zelfs de link gelegd tussen deze componenten en schadelijke effecten op de menselijke gezondheid. Daarom is het noodzakelijk om de olie op regelmatige tijdstippen te vervangen. De belangrijkste standaardanalyses die in dit kader worden uitgevoerd, is de bepaling van het gehalte aan vrije vetzuren (free fatty acids, FFA), en de bepaling van het totale polaire materiaal (TPM). Deze labo-analyses nemen veel tijd in beslag, zijn duur en tevens destructief.

Opmeten kwaliteitsparameters in rijst met spectrale analyses

Tal van spectrale technieken kunnen ingeschakeld worden voor het bepalen van kwaliteitsparameters in rijst, zoals (i) de bepaling van het amylose-gehalte in verschillende rijstvariëteiten met behulp van NIR spectroscopie, (ii) de bepaling van het zetmeel- en het proteïne gehalte in rijst met behulp van NIR- (zetmeel) en MIR spectroscopie (proteïne), en (iii) de bepaling van de geografische afkomst van de rijstsoorten.

Continue samenstellingsbepaling van melkstromen met Vis/NIR spectroscopie: een kwestie van meten in reflectie?

In de zuivelindustrie is het belangrijk om de samenstelling van melk en melkproducten tijdens het productieproces op te volgen. Dit gebeurt veelal steekproefsgewijs, waarbij de stalen in het labo geanalyseerd worden. Continue, online metingen van de melkstromen zou verder kwaliteits- en productieoptimalisatie mogelijk maken. Vis/NIR spectroscopie met meting in reflectie blijkt hier potentieel te bieden.

Opkomende technologieën voor contactloze evaluatie en controle van hammen

De finale kwaliteit van hammen wordt in grote mate bepaald door karakteristieken van het gebruikte vlees en de verschillende productiestappen. Opkomende contactloze testen kunnen enerzijds een objectief beeld geven van de kwaliteit en anderzijds een beter inzicht geven in de invloed die de verschillende procescondities hebben op het uiteindelijke product.

Snelle bepaling van vleeskwaliteit parameters: FT-MIR versus NIRS

In de vleeswarenindustrie zijn infrarood metingen reeds enkele jaren in gebruik voor kwaliteitsbepalingen. Toch is het belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen Nabij Infrarood Spectrometrie (NIRS) en Midden Infrarood Spectrometrie (MIR).

Toepassingen van NIR-spectroscopie in de voedingsindustrie

Door toenemende vraag naar automatisatie en efficiëntie tijdens voedingsproductie is er stijgende interesse naar on-line procescontrole. De ideale technologie hiervoor combineert een hoge doorvoersnelheid met korte reactietijd. ‘Near Infrared Spectroscopy’ (NIR) biedt verschillende voordelen in vergelijking met traditionele analytische methoden.
Inhoud syndiceren